چاپ

نمرات ریاضی عمومی 1 شهید صدوقی

posted by: داود خطیبی
تاریخ ایجاد در 01 تیر 1397
بازدید: 4838
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمرات پایان ترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه شهید صدوقی در سیستم ناد ثبت شد.

نمرات بالای 10 با ارفاق هستند؛

هرگونه اعتراضی برای نمرات بالای 10 منجر به ثبت نمره ی برگه ی آنها خواهد شد.

به نمرات زیر 10 ارفاق خواهد شد و نمره ی آنها بین 7.5 تا 9.50 ثبت خواهد شد.