چاپ

نمرات پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه شهید صدوقی

posted by: داود خطیبی
تاریخ ایجاد در 30 خرداد 1397
بازدید: 1780
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نمرات خام پایان ترم ریاضی عمومی 2 دانشگاه شهید صدوقی در برنامه ثبت شد.

بدیهی است پس از بررسی تمرینها و وضعیت حضور غیاب دانشجویان، نمرات کلاسی به نمرات مذکور اضافه شده و بعدا در سیستم ناد نمرات ثبت خواهد شد.

این نمرات بدون ارفاق می باشد.