امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نمرات خام پایان ترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر در برنامه ثبت شد.

پس از جمع بندی میانترمها، پایان ترم، تمرینها و فعالیت کلاسی نمره ی نهایی در سیستم گلستان ثبت خواهد شد.

پس از ثبت نام در اپلیکیشن زیر و فعال شدن نام کاربریتان قادر به مشاهده ی نمرات خواهید بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید