نمونه سوالات امتحانی

تذکر: نمونه سوالات موجود در این سایت صرفا به منظور آشنایی دانشجویان با سوالات و تمرینات ریاضی می باشد و هیچ تضمینی بر وجود این سوالات و یا حتی مشابه آنها در امتحانات میانترم ویا پایان ترم وجود ندارد.

 این بخش به مرور زمان کاملتر می گردد.

نام درس دانشگاه مربوط به رشته توضیحات
ریاضی عمومی 1 دانشگاه یزد مشاهده مهندسی و غیر مهندسی میانترم و پایانترم به تفکیک
معادلات دیفرانسیل دانشگاه یزد مشاهده مهندسی میانترم و پایان ترم به تفکیک
معادلات دیفرانسیل دانشگاه اردکان مهندسی میانترم و پایان ترم به تفکیک
ریاضی عمومی 1

علم و هنر/جهاد دانشگاهی

دانلود رشته‌های مهندسی قسمت پایان ترم. مناسب برای دانشجویان کارشناسی مهندسی
ریاضی عمومی 1 علم و هنر دانلود کاردانی فنی قسمت میان‌ترم(تابستان 90). مناسب برای دانشجویان کاردانی فنی
ریاضی عمومی 1 علم و هنر دانلود کاردانی فنی قسمت پایان ترم(تابستان 90). مناسب برای دانشجویان کاردانی فنی
ریاضی عمومی 1 شهیدصدوقی و امام علی مشاهده رشته‌های کاردانی فنی مربوط به کل کتاب. مناسب برای دانشجویان کاردانی آموزشکده های فنی و کارشناسی غیر مهندسی
ریاضی عمومی 1 دانشگاه فنی و حرفه ای مشاهده رشته‌های کاردانی فنی مربوط به کل کتاب. مناسب برای دانشجویان کاردانی آموزشکده های فنی(صدوقی، امام علی، رقیه . …) و کارشناسی غیر مهندسی
ریاضی عمومی 2 شهیدصدوقی دانلود حسابداری و مدیریت مربوط بهکل کتاب، مناسب برای کلیه‌ی دانشگاهها
ریاضی عمومی 2 (ریاضی کاربردی) شهیدصدوقی دانلود رشته های کاردانی(به جز مدیریت و حسابداری) چند نیمسال. مناسب برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی
ریاضی عمومی 2 شهیدصدوقی مشاهده کارشناسیفنی مناسب برای کلیه‌ی رشته‌های کارشناسی دانشگاههای فنی و حرفه ای
ریاضی پیش (جبرانی)

علم و هنر

جهاد دانشگاهی

دانلود رشته های کاردانی وکارشناسیمدیریت وحسابداری قسمت پایان ترم.(ترم 3892) مناسب برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی مدیریت و حسابداری.
ریاضی پیش (جبرانی) علم و هنر {جهاد دانشگاهی} دانلود رشتههای کاردانی وکارشناسی مدیریت و حسابداری قسمت پایان ترم.(ترم 3871) مناسب برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی مدیریت و حسابداری.
محاسبات عددی دانشگاه آزاد یزد مشاهده رشتههایکارشناسیمهندسی مناسب برای تمام دانشجویان کارشناسی.
ریاضی و مقدمات آمار 1 و 2 پیام نور مشاهده رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد مناسب برای دانشجویان مدیریت و حسابداری کلیه ی دانشگاهها و آمادگی برای کارشناسی ارشد.
ریاضی و کاربرد آن در مدیریت1 و 2 پیام نور مشاهده رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد مناسب برای دانشجویان مدیریت و حسابداری کلیه ی دانشگاهها و آمادگی برای کارشناسی ارشد.
ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 علم و هنر مشاهده رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد(کاردانی و کارشناسی) مناسب برای دانشجویان مدیریت، حسابداری و اقتصاد کاردانی و کارشناسی کلیه ی دانشگاهها و آمادگی برای کارشناسی ارشد.

 نمونه سوالات ریاضی یک و حل آن از بخش دنباله ها و سری ها و چند نمونه سوال امتحانی از سالهای گذشته دانشگاه ازاد یزد

نمونه سوالات ریاضی پیش برای دانشجویان دانشگاه شهیدصدوقی مربوط به 5 فصل اول کتاب


نمونه سوالات ریاضی عمومی 2(ریاضیات 2، ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 و ریاضی کاربردی)

  • توجه برای مشاهده ی تمرینها باید در صفحه ی باز شده عضو شوید. لذا برای عضـــویــــت کلیک کنید.
  • نمونه سوالات مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 1390 – 91 می باشند.
  1. تمرینهای مربوط به معادلات خطی مرتبه ی اول درس معادلات دیفرانسیل را در اینــــــجــــــــا مشاهده کنید.
  2. نمونه سوالات پایان ترم ریاضی پایه 1 مدیریت، حسابداری و اقتصاد پیام نور را می توانید از اینـــــجــــــا دانلود نمایید. (سه نمونه سوال ترمهای اخیر موجود است.)
  3. مشاهده ی تمرینهای ریاضی عمومی 2  رشته ی سخت افزار کامپیوتر جهاد دانشگاهی یزد

  1. نمونه سوالات ریاضی پایه یک مدیریت و حسابداری مربوط به پایان ترم را در ایـــنجــــا مشاهده نمایید.(جدید)
  2. نمونه سوالات ریاضی پایه یک مدیریت و حسابداری  مربوط به میانترم را از اینجا دریافت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *