میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه سه شنبه ها

نمرات از 90 می باشد(پایان ترم 120 نمره دارد).

ردیف شماره دانشجو نمره
1 ۹۶۱۲۴۳۰۴۳ 84
2 ۹۶۱۲۴۳۰۵۰ 82
3 ۹۶۱۲۴۳۰۷۶ 81
4 ۹۶۱۲۴۳۰۲۸ 68
5 ۹۶۲۲۴۳۰۰۲ 61
6 ۹۶۱۲۴۳۰۹۷ 60
7 ۹۶۱۲۴۳۰۲۱ 58
8 ۹۶۱۲۴۳۰۱۴ 57
9 ۹۴۱۲۴۳۰۶۵ 52
10 ۹۶۱۲۴۳۰۲۷ 51
11 ۹۶۱۲۴۳۰۱۸ 50
12 ۹۶۱۲۴۳۰۳۷ 47
13 ۹۶۱۲۴۳۰۶۷ 46
14 ۹۶۱۲۴۳۱۰۲ 46
15 ۹۲۲۲۴۳۰۱۰ 40
16 ۹۶۱۲۴۳۱۰۰ 38
17 ۹۳۱۲۴۳۱۲۱ 38
18 ۹۶۱۲۴۳۰۲۴ 35
19 ۹۶۱۲۴۳۰۵۹ 31
20 ۹۶۱۲۴۳۰۰۵ 28
21 ۹۶۱۲۴۳۰۶۰ 28
22 ۹۶۱۲۴۳۰۵۶ 26
23 ۹۲۱۲۴۳۰۷۲ 23
24 ۹۶۱۲۴۳۰۲۰ 20
25 ۹۳۱۲۴۳۰۲۵ 19
26 ۹۶۲۲۴۳۰۰۶ 14
27 ۹۴۱۲۴۳۰۰۱ 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *