مشاهده مطلب

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت1

  • دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها سه رقمی نوشته شده است، فقط سه رقم آخر شماره دانشجوییشان درج شده.
  • نمرات از 70 نمره و با 10 نمره ارفاق در نظر گرفته شده اند.
  • نمره ی میانترم از تقسیم نمره ی کسب شده بر ده به دست می آید.
  • درصورت عدم غیبت در نمره ی نهایی کمی ارفاق درنظر گرفته خواهد شد.

 

شماره دانشجویی

نمره

646

62

قاسمی

60

741

57

657

56

569

55

832

55

544

54

890203969

51

770

51

761

50

703

43

722

42

880152671

42

725

41

612

34

565

33

613

33

518

33

631

32

772

31

774

30

661

28

627

27

827

27

634

26

554

25

795

25

587

24

880152652

19

539

18

704

11

818

10

747

5

ف.آ

0

میانگین

36.06060606

انحراف معیار

15.4372508

 

 

تاریخ

طراحی سایت
شنبه 24 آذر 1397.
امروز
Dec 15 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، اعلانهای دانشجویی ، میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت1