مشاهده مطلب

حذفیات امتحانی دانشجویان

دانشجویان دانشگاه آزاد

1- دانشجویانی که ریاضی یک دارند نیازی به مطالعه ی توابع معکوس هیپربولیک و رسم نمودارهای هذلولوی نیست.

2- دانشجویان محاسبات عددی، علاوه بر فصل خطاها(فقط تعریف خطای نسبی و مطلق را بدانید.)، روش کرامر و عملگر پیشرو در چند حمله ای درونیاب حذف است.

دانشجویان جهاد:

دانشجویانی که معادلات دارند نیازی به مطالعه ی مباحث مربوط به دلتای دیراک نمی باشد.

تاریخ

طراحی سایت
يكشنبه 25 آذر 1397.
امروز
Dec 16 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام علی علیه السلام: مَنْ غاظَكَ بِقُبْحِ السَّفَهِ عَلَيْكَ، فَغِظْهُ بِحُسْنِ الْحِلْمِ عَنْهُ هر كس با زشتىِ سبكسرى تو را خشمگين كرد تو با زيبايى بردبارى او را به خشم آور غررالحكم / حدیث 8620

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، اعلانهای دانشجویی ، حذفیات امتحانی دانشجویان