مشاهده مطلب

نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن درمدیریت 2

نمرات میانترم اول و دوم را در زیر و همچنین میانگین نمرات مربوط را مشاهده می فرمایید.

نمره ی میانگین باید از جمع دو نمره تقسیم بر دو محاسبه شود ولی

به دلیل آنکه همگی دانشجویان مودبی هسید برای ارفاق بیشتر به صورت زیر محاسبه شد:

(نمره ی بیشتر ضرب در 1.3 + نمره ی کمتر ضرب در 0.7 ) تقسیم بر 2.

درصورت مشاهده ی اشتباه اطلاع دهید.

نمره ی میانگین از 60 نمره می باشد و نمره ی میانترم شما از تقسیم این عدد بر ده به دست می آید.

ضمنا برای ارفاق بیشتر به نمره ی نهایی ابتدا 1 نمره اضافه شده و به ازای هر غیبت 0.25 از آن کسر می گردد.

تاریخ

طراحی سایت
سه شنبه 1 آبان 1397.
امروز
Oct 23 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، نمرات ، نمرات میانترم ریاضی و کاربرد آن درمدیریت 2