مشاهده مطلب

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه سه شنبه ها

نمرات از 90 می باشد(پایان ترم 120 نمره دارد).

ردیف شماره دانشجو نمره
1 ۹۶۱۲۴۳۰۴۳ 84
2 ۹۶۱۲۴۳۰۵۰ 82
3 ۹۶۱۲۴۳۰۷۶ 81
4 ۹۶۱۲۴۳۰۲۸ 68
5 ۹۶۲۲۴۳۰۰۲ 61
6 ۹۶۱۲۴۳۰۹۷ 60
7 ۹۶۱۲۴۳۰۲۱ 58
8 ۹۶۱۲۴۳۰۱۴ 57
9 ۹۴۱۲۴۳۰۶۵ 52
10 ۹۶۱۲۴۳۰۲۷ 51
11 ۹۶۱۲۴۳۰۱۸ 50
12 ۹۶۱۲۴۳۰۳۷ 47
13 ۹۶۱۲۴۳۰۶۷ 46
14 ۹۶۱۲۴۳۱۰۲ 46
15 ۹۲۲۲۴۳۰۱۰ 40
16 ۹۶۱۲۴۳۱۰۰ 38
17 ۹۳۱۲۴۳۱۲۱ 38
18 ۹۶۱۲۴۳۰۲۴ 35
19 ۹۶۱۲۴۳۰۵۹ 31
20 ۹۶۱۲۴۳۰۰۵ 28
21 ۹۶۱۲۴۳۰۶۰ 28
22 ۹۶۱۲۴۳۰۵۶ 26
23 ۹۲۱۲۴۳۰۷۲ 23
24 ۹۶۱۲۴۳۰۲۰ 20
25 ۹۳۱۲۴۳۰۲۵ 19
26 ۹۶۲۲۴۳۰۰۶ 14
27 ۹۴۱۲۴۳۰۰۱ 4

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تاریخ

طراحی سایت
جمعه 27 مهر 1397.
امروز
Oct 19 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، نمرات ، میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه سه شنبه ها