مشاهده مطلب

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه شنبه ها

نمرات از 90 می باشد.(پایان ترم 120 نمره خواهد داشت).

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 ۹۶۱۲۴۳۰۱۱ 90
2 ۹۶۱۲۴۳۰۸۲ 90
3 ۹۶۱۲۴۳۰۲۳ 88
4 ۹۶۱۲۴۳۰۳۵ 82
5 ۹۶۱۲۴۳۰۶۱ 82
6 ۹۶۱۲۴۳۰۴۵ 81
7 ۹۶۱۲۴۳۰۶۴ 81
8 ۹۶۱۲۴۳۰۶۵ 77
9 ۹۴۱۲۴۳۱۰۴ 76
10 ۹۶۱۲۴۳۰۶۳ 74
11 ۹۵۱۲۴۳۰۳۸ 72
12 ۹۶۱۲۴۳۰۳۱ 70
13 ۹۶۱۲۴۳۰۸۹ 70
14 ۹۶۱۲۴۳۰۴۱ 69
15 ۹۶۱۲۴۳۰۵۸ 68
16 ۹۴۲۲۴۳۰۱۲ 64
17 ۹۶۱۲۴۳۰۲۹ 56
18 ۹۶۱۲۴۳۰۳۳ 56
19 ۹۶۱۲۴۳۰۷۵ 53
20 ۹۶۱۲۴۳۰۹۳ 50
21 ۹۵۱۲۴۳۰۲۲ 46
22 ۹۵۱۲۴۳۰۴۸ 44
23 ۹۶۱۲۴۳۰۷۹ 44
24 ۹۳۱۲۴۳۰۱۴ 38
25 ۹۳۱۲۴۳۰۵۵ 37
26 ۹۵۱۲۴۳۰۲۶ 34
27 ۹۶۱۲۴۳۰۹۵ 29
28 ۹۶۱۲۴۳۰۵۵ 28
29 ۹۵۱۲۴۳۰۴۹ 26
30 ۹۶۱۲۴۳۰۹۹ 25
31 ۹۵۱۲۴۳۱۰۷ 24
32 ۹۶۱۲۴۳۰۵۲ 24
33 ۹۴۲۲۴۳۰۲۷ 15
34 ۹۵۱۲۴۳۱۰۲ 14
35 ۹۲۱۲۴۳۰۸۱ 14
36 ۹۴۲۲۴۳۰۱۸ 13

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تاریخ

طراحی سایت
جمعه 27 مهر 1397.
امروز
Oct 19 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام صادق علیه السلام : مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛ هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد. گزیده تحف العقول، ح196

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، نمرات ، میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه شنبه ها