مشاهده مطلب

نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1 گروه چهارشنبه 13:30

نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1 گروه چهارشنبه 13:30

نمرات از 20 می باشد.

دانشجویان بدون نمره، غیبت داشته اند.

رديف ش دانشجو کوئیز1
1 941123084 20
2 941123042 19
3 941123016 18
4 942123012 18
5 941123033 17
6 941123088 16
7 941123045 14
8 941123006 13
9 941123076 13
10 941123081 13
11 941123004 12
12 941123072 11
13 941123062 10
14 941123025 8
15 941123038 8
16 941123002 7
17 941123015 3
18 941123052 2
19 941123027 1
20 م.ی. 1
21 941123067 0
22 931123087 0
23 931123105  
24 932123004  
25 911123016  
26 931123023  
27 941123029  
28 931123026  
29 941123035  
30 941123047  
31 941123051  
32 931123045  
33 931123048  
34 921123058  
35 941123064  
36 932123065  
37 941123065  
  میانگین 12/333
  انحراف معیار 5/2804

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تاریخ

طراحی سایت
پنجشنبه 22 آذر 1397.
امروز
Dec 13 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، نمرات ، نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1 گروه چهارشنبه 13:30