مشاهده مطلب

نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1 گروه چهارشنبه 17:30

نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی1. گروه چهارشنبه 17:30-19:30

نمرات از 20 می باشد.

دانشجویان بدون نمره، غیبت داشته اند.

رديف ش دانشجو کوئیز1
1 921123104 20
2 941123077 20
3 941123008 18
4 941123023 17
5 941123046 17
6 932123021 16
7 941123018 15
8 941123011 14
9 941123022 13
10 941123039 13
11 941123036 12
12 941123058 12
13 941123075 12
14 م.ص. 12
15 941123189 11
16 941123019 11
17 941123061 10
18 941123032 9
19 941433037 9
20 941123068 9
21 922123016 8
22 941123024 7
23 942123016 3
24 942123013 3
25 941123040 2
26 931281003 2
27 941123014  
28 941543018  
29 921123098  
30 911123030  
31 922123027  
32 922123006  
33 941123069  
34 942123014  
35 931123077  
36 931123091  
37 922123026  
38 922123004  
39 942123022  
  میانگین 11/34615385
  انحراف معیار 5/176425853

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تاریخ

طراحی سایت
سه شنبه 1 آبان 1397.
امروز
Oct 23 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام صادق علیه السلام : مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛ هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد. گزیده تحف العقول، ح196

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، نمرات ، نمرات کوئیز اول ریاضی عمومی 1 گروه چهارشنبه 17:30