مشاهده مطلب

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه سه شنبه ها

نمرات از 90 می باشد(پایان ترم 120 نمره دارد).

ردیف شماره دانشجو نمره
1 ۹۶۱۲۴۳۰۴۳ 84
2 ۹۶۱۲۴۳۰۵۰ 82
3 ۹۶۱۲۴۳۰۷۶ 81
4 ۹۶۱۲۴۳۰۲۸ 68
5 ۹۶۲۲۴۳۰۰۲ 61
6 ۹۶۱۲۴۳۰۹۷ 60
7 ۹۶۱۲۴۳۰۲۱ 58
8 ۹۶۱۲۴۳۰۱۴ 57
9 ۹۴۱۲۴۳۰۶۵ 52
10 ۹۶۱۲۴۳۰۲۷ 51
11 ۹۶۱۲۴۳۰۱۸ 50
12 ۹۶۱۲۴۳۰۳۷ 47
13 ۹۶۱۲۴۳۰۶۷ 46
14 ۹۶۱۲۴۳۱۰۲ 46
15 ۹۲۲۲۴۳۰۱۰ 40
16 ۹۶۱۲۴۳۱۰۰ 38
17 ۹۳۱۲۴۳۱۲۱ 38
18 ۹۶۱۲۴۳۰۲۴ 35
19 ۹۶۱۲۴۳۰۵۹ 31
20 ۹۶۱۲۴۳۰۰۵ 28
21 ۹۶۱۲۴۳۰۶۰ 28
22 ۹۶۱۲۴۳۰۵۶ 26
23 ۹۲۱۲۴۳۰۷۲ 23
24 ۹۶۱۲۴۳۰۲۰ 20
25 ۹۳۱۲۴۳۰۲۵ 19
26 ۹۶۲۲۴۳۰۰۶ 14
27 ۹۴۱۲۴۳۰۰۱ 4

میانترم ریاضی و کاربرد آن در مدیریت مالی گروه شنبه ها

نمرات از 90 می باشد.(پایان ترم 120 نمره خواهد داشت).

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 ۹۶۱۲۴۳۰۱۱ 90
2 ۹۶۱۲۴۳۰۸۲ 90
3 ۹۶۱۲۴۳۰۲۳ 88
4 ۹۶۱۲۴۳۰۳۵ 82
5 ۹۶۱۲۴۳۰۶۱ 82
6 ۹۶۱۲۴۳۰۴۵ 81
7 ۹۶۱۲۴۳۰۶۴ 81
8 ۹۶۱۲۴۳۰۶۵ 77
9 ۹۴۱۲۴۳۱۰۴ 76
10 ۹۶۱۲۴۳۰۶۳ 74
11 ۹۵۱۲۴۳۰۳۸ 72
12 ۹۶۱۲۴۳۰۳۱ 70
13 ۹۶۱۲۴۳۰۸۹ 70
14 ۹۶۱۲۴۳۰۴۱ 69
15 ۹۶۱۲۴۳۰۵۸ 68
16 ۹۴۲۲۴۳۰۱۲ 64
17 ۹۶۱۲۴۳۰۲۹ 56
18 ۹۶۱۲۴۳۰۳۳ 56
19 ۹۶۱۲۴۳۰۷۵ 53
20 ۹۶۱۲۴۳۰۹۳ 50
21 ۹۵۱۲۴۳۰۲۲ 46
22 ۹۵۱۲۴۳۰۴۸ 44
23 ۹۶۱۲۴۳۰۷۹ 44
24 ۹۳۱۲۴۳۰۱۴ 38
25 ۹۳۱۲۴۳۰۵۵ 37
26 ۹۵۱۲۴۳۰۲۶ 34
27 ۹۶۱۲۴۳۰۹۵ 29
28 ۹۶۱۲۴۳۰۵۵ 28
29 ۹۵۱۲۴۳۰۴۹ 26
30 ۹۶۱۲۴۳۰۹۹ 25
31 ۹۵۱۲۴۳۱۰۷ 24
32 ۹۶۱۲۴۳۰۵۲ 24
33 ۹۴۲۲۴۳۰۲۷ 15
34 ۹۵۱۲۴۳۱۰۲ 14
35 ۹۲۱۲۴۳۰۸۱ 14
36 ۹۴۲۲۴۳۰۱۸ 13

میانترم دوم ریاضی عمومی دو علم و هنر

نمرات میانترم اول@ دوم و مجموع ریاضی عمومی دو ر در زیر مشاهده می فرمایید.

نمرات مجموع از 90 می باشد. (پایان ترم 120 نمره ای خواهد بود.)

ردیف شماره دانشجو میانترم اول میانترم دوم مجموع
1 961543032 42 41 83
2 961543036 39 44 83
3 961543059 43 40 83
4 961543056 43 39 82
5 961543015 41 40 81
6 961543049 30 44 74
7 961543024 36 35 71
8 961543038 33 33 66
9 961543046 40 25 65
10 961543008 28 36 64
11 961543011 31 32 63
12 961543062 35 28 63
13 961543027 27 35 62
14 961543043 31 30 61
15 961543017 25 35 60
16 961543063 28 31 59
17 961543009 32 23 55
18 961543034 23 31 54
19 961543001 27 24 51
20 961543048 25 25 50
21 961543045 24 23 47
22 961543007 25 20 45
23 961543004 14 30 44
24 961543057 12 30 42
25 961543068 15 26 41
26 961543053 21 15 36
27 961543069 23 13 36
28 961543013 20 13 33
29 961543067 11 20 31
30 961543050 4 23 27
31 941543077 0 27 27
32 961543031 23 0 23
33 962182003 16 6 22
34 961543012 0 22 22
35 941543012 0 19 19
36 961283030 15 0 15
37 961543035 6 1 7
38 942543023 3 0 3

نمرات میانترم ریاضی عمومی 1 دانشگاه علم و هنر

نمرات از 90 می باشد.(پایان ترم 120 نمره خواهد داشت)

نمرات دانشجویانی که صفر بوده ثبت نشده است.

ردیف شماره دانشجویی نمره
1 ۹۶۲۵۴۳۰۰۳ 86
2 ۹۶۲۵۴۳۰۰۹ 80
3 ۹۶۲۵۴۳۰۱۳ 80
4 ۹۶۲۵۴۳۰۰۸ 75
5 ۹۴۲۵۴۳۰۰۲ 70
6 ۹۶۲۵۴۳۰۱۱ 68
7 ۹۶۲۵۴۳۰۱۵ 62
8 ۹۴۲۵۴۳۰۱۷ 61
9 ۹۶۱۲۸۳۰۶۱ 50
10 ۹۶۱۵۴۳۰۵۰ 48
11 ۹۶۱۵۴۳۰۲۵ 42
12 ۹۵۲۵۴۳۰۰۲ 40
13 ۹۶۱۵۴۳۰۴۴ 38
14 ۹۶۱۵۴۳۰۶۷ 35
15 ۹۶۱۵۴۳۰۳۵ 33
16 ۹۶۱۵۴۳۰۳۹ 33
17 ۹۶۲۵۴۳۰۰۵ 30
18 ۹۶۲۵۴۳۰۱۲ 29
19 ۹۶۱۵۴۳۰۵۲ 29
20   28
21 ۹۶۲۵۴۳۰۰۴ 27
22 ۹۶۱۵۴۳۰۲۱ 26
23 ۹۶۱۵۴۳۰۱۶ 24
24 ۹۶۲۵۴۳۰۰۶ 23
25 ۹۶۲۵۴۳۰۰۷ 21
26 ۹۶۱۲۸۳۰۶۵ 20
27 ۹۶۲۵۴۳۰۰۲ 17
28 ۹۶۲۵۴۳۰۱۴ 8

نمرات میانترم اول ریاضی عمومی 2 دانشگاه علم و هنر

ضمن عرض تبریک مجدد سال نو و میلاد امام علی (ع)، می توانید نمرات ریاضی عمومی 2 را در زیر ملاحظه نمایید.

نمرات از 46 می باشد.

درصورت داشتن اعتراض در قسمت نظرات، اعتراض خود را ثبت کنید یا می توانید از منوی برنامه گزینه ی ارتباط با ما را کلیک کرده و یک ایمیل ارسال نمایید. 

 

ردیف شماره دانشجو میانترم اول
1 961543059 43
2 961543056 43
3 961543032 42
4 961543015 41
5 961543046 40
6 961543036 39
7 961543024 36
8 961543062 35
9 961543038 33
10 961543009 32
11 961543011 31
12 961543043 31
13 961543049 30
14 961543008 28
15 961543063 28
16 961543001 27
17 961543027 27
18 961543007 25
19 961543017 25
20 961543048 25
21 961543045 24
22 961543031 23
23 961543034 23
24 961543069 23
25 961543053 21
26 961543013 20
27 962182003 16
28 961543068 15
29 961283030 15
30 961543004 14
31 961543057 12
32 961543067 11
33 961543035 6
34 961543050 4
35 942543023 3

تاریخ

طراحی سایت
پنجشنبه 22 آذر 1397.
امروز
Dec 13 2018.
مطابق با:

ورود به سایت

یک حدیث

امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485

خبرخوان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ، مشاهده مطلب ، نمرات